Hvordan bruke familiekartet?

Familiekartet er et verktøy til bruk i samtaler og er ikke ment som dokumentasjon. Ingenting blir lagret, slik at hvis du lukker siden eller oppdaterer nettleseren så starter du på nytt. Hvis klienten ønsker det kan de ta bilde av skjermen og oppbevare det for sin egen del. Det anbefales ikke at terapeuten tar skjermbilde – da dette er sensitiv informasjon som må lagres sikkert.

Verktøyet kan brukes i terapirommet ved at man sitter sammen og ser på skjermen mens man bygger kartet. Det kan også brukes i videokonsultasjoner ved at terapeuten deler sin skjerm.

Forklaringer og instrukser

Slik navigerer du i kartet

Kartet fungerer best om du ikke endrer på størrelsen på nettleservinduet underveis, det er lurt å starte med et vindu som dekker hele skjermen.

Zoom inn og ut: hold inne Shift-tasten på tastaturet og scroll.
Panorere/flytte kart: hold inne Shift-tasten, og klikk og dra i kartet.

Slik fungerer oversettelser

Før du begynner på kartet velger du mellom nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk. Valget avgjør hvilket språk, i tillegg til norsk, som slektsbenevnelser vises i.

Når du oppretter et nytt familiemedlem og begynner å skrive i feltet merket beskrivelse, søkes det i en database som gir automatiske forslag på benevnelser. Ved å bekrefte et forslag kan vi oversette dette til samisk (om du skriver på norsk) eller norsk (om du skriver på valgt samisk språk). For å velge forslag kan du bruke piltastene for å merke forslaget grønt, og bekrefte valget med enter-tasten. Du kan også klikke på forslaget. Når valget er bekreftet vil input-feltet lukkes og benevnelsen vil vises på skrevet språk først, med oversatt tekst under.

Det er kun bekreftede forslag fra vår database som blir oversatt. Det betyr at du kan bruke kallenavn og skrive fritt i beskrivelsen, så lenge du ikke bekrefter et av forslagene fra databasen.

Slik viser du en relasjon mellom to personer

Trykk på knappen nederst i venstre hjørnet av en “person” for å få opp menyen for relasjonslinjer. Du kan velge blant “vanlig relasjon”, “lite kontakt” og “kranglete relasjon”. Trykk på valgt relasjon og deretter på den andre personen. Hvis du behøver å endre relasjonen kan du trykke på menyen på en av personene, velge en annen type relasjon og deretter på den andre personen. Du gjør det samme for å fjerne relasjonslinjen – trykk på “slett relasjon” og deretter på den andre personen.

Slik viser du en relasjon med felles barn

I hovedmenyen er det en knapp helt til høyre som heter “Legg til bindeledd for felles barn”. Når du trykker på den får du opp et rundt, grønt element. Plasser den midt i mellom foreldrene. Trykk på knappen nederst til venstre på den ene forelderen, velg relasjon og deretter på bindeleddet. Gjør det samme på den andre forelderen. Deretter det samme på barnet/barna.

Veiledende forklaringer av symboler

 • Rødt hjerte: Nært forhold, tillit, veldig glad i.
 • Blått hjerte: Noen som bidrar med aktiviteter og opplevelser, fjellturer, scooter osv.
 • Grønt hjerte: Noen som bidrar i fritidsinteresser, med skolearbeid ol.
 • Gult hjerte: Noen som bidrar med økonomisk hjelp/støtte.
 • Svart trekant: Seksuelle overgrep eller krenkelser.
 • Sint snakkeboble 1: Kjeft, trusler, psykisk vold grad 1
 • Sint snakkeboble 2: Kjeft, trusler, psykisk vold grad 2
 • Sint snakkeboble 3: Kjeft, trusler, psykisk vold grad 3
 • Knyttneve i snakkeboble: Trussel om vold
 • Knyttneve: Vold
 • Flaske alkohol: Alkoholmisbruk
 • Pille og sprøyte: Narkotika-/rusmisbruk
 • Rød legekoffert: Fysisk sykdom
 • Krussedull: Psykisk sykdom
 • Kryss: Brudd/Relasjonsbrudd
 • Post-it: Notat, fritekst

Har du spørsmål til eller tilbakemeldinger om verktøyet? Send oss en epost.

+

NASAK familiekart

Familiekartet er et nyttig samtaleverktøy som gjør det enklere for både barn og voksne å snakke om vanskelige ting i familierelasjoner. Indre Finnmark familievernkontor har videreutviklet dette i løpet av de siste ti år. Familievernkontoret har i samarbeid med NASAK digitalisert dette verktøyet slik at det skal være enkelt for terapeuter i hele Norge å ta det i bruk – også i videokonsultasjoner. Trykk på info-knappen øverst til høyre for å få en innføring i hvordan du bruker kartet.

Velg samisk språk

Alle slektsbenevnelser vises på valgte samisk språk i tillegg til norsk bokmål.